Jak funguje život - Odpuštění
Život je v podstatě jednoduchý, co vysíláš a dáváš, to stejné přijímáš. Nehledejte v tom žádné složitosti. O tom, jak život funguje, bylo již napsáno spousta skvělých knih. Je třeba si však uvědomit základní pravidla. Použiji zde první dvě základní pravidla z knihy „Miluj svůj život“ od Louise L. Hay, kterou tímto zároveň velice doporučuji – 1. „Každý je bezvýhradně zodpovědný za všechno, co se mu v životě stane“; 2. „Každá naše myšlenka vytváří naši budoucnost“.
Pokud opravdu chcete započít cestu za radostí a šťastným životem, je třeba na sobě začít pracovat. Předem upozorňuji, že není možné osvobodit se od strachu a problémů tak, že někdo mávne kouzelným proutkem a vy se najednou ocitnete v ráji. Bohužel si to hodně lidí myslí. My vás můžeme navést na správnou cestu a dělat vám průvodce krok po kroku, ale nemůžeme za vás udělat práci, která nám ani nepřísluší. Vaše duše touží po vysvobození, ale součástí vysvobození je i pochopení, ale vaše pochopení, nikoli okolního světa.
Pokud pochopíte, jak ve skutečnosti život funguje, a co se děje v případě vašeho problému, dostanete se na úplně novou úroveň chápání a budete se již na věci dívat z jiné perspektivy. Je důležité si uvědomit, že VŠE, co se vám v životě děje je z vyšších rovin míněno jako pomoc na cestě za vaším Vyšším JÁ. Budete pak brát problémy a překážky úplně jinak než doposud a osvobodíte se od pocitů beznaděje a strachu.

ODPUŠTĚNÍ je základním kamenem na cestě za uzdravením a neexistuje způsob jak ho přeskočit, ale i odpuštění je o pochopení. Toto jsou slova AArona směřující k odpuštění „Proces odpuštění a pochopení stavu mysli je tím nejdůležitějším aspektem. Tento proces je ve vašem světě myšlení probuzen a pokračuje ve svém vývoji“ 
Je třeba si uvědomit, že odpuštění děláte jen a jen pro sebe!!! V tuto chvíli existují dva základní pohledy na odpuštění  - tradiční odpuštění a tzv. radikální odpuštění. V tomto případě velice doporučuji knihu „Radikální odpuštění“ od Colina C.Tippinga.
Tradiční odpuštění je založeno na tom, že vám někdo ublížil, avšak radikální odpuštění je hlavně o pochopení na vyšší úrovni bytí. Uvědomíte si, co se ve skutečnosti děje, a že je toto vše opět míněno jako pomoc na vaší cestě za vysvobozením.
Pokud se rozhodnete se na nás obrátit, najdeme vám ten nejlepší způsob řešení,

Jak už jsem se zmínila, vše je o pochopení. Když zjistíte, jak skutečně funguje život, a že to, co se děje ve fyzickém světě je jen odraz toho, co máte uvnitř, když zjistíte a uvědomíte si, jak jste nádherní, když zjistíte jak moc se celý Vesmír snaží vám pomoci a podpořit vás, když zjistíte, že Vesmír je přátelský a milující, když zjistíte, jak nádherný a milující je váš anděl a když pochopíte jak moc vás Bůh miluje a to vždy a všech okolností, a že vás v tom nenechá, pokud budete opravdu chtít, tak všechny starosti, bolesti i útrapy tohoto světa postupně odejdou a rozpustí se a vy budete moci žít život, který jste si sem přišli prožít, a na který máte Svaté právo, který bude plný radosti, lásky a naplnění…

Jste Děti Boží a vězte, že jste velmi milováni tou nejčistší bezpodmínečnou láskou a tak tomu bude NA VĚKY VĚKŮ
AMEN