Poselství od Boha


Má vůle je již zde na Zemi. Vezměte si vše, co vám náleží. Tato energie zničí vše, co jí vstoupí do cesty, co není v souladu s Bohem. Vezměte si své zákony do svého srdce a už se začněte také starat, proč je tolik bolesti ve vašem světě. Začněte se starat velmi o své svědomí, velmi o svůj zármutek a velmi svůj celý život…

 

PŘEJU SI JÍT DOMŮ, Bůh tatínek, spojení duší, mám tvou duši a ty mou, spojení s Bohem, jak fungují energie, unikátní obrazy, Bůh má zdravý rozum