Je to proud neskutečně silné energie, která pohltí a otevře duši všech, kteří jsou její součástí. Hojnost a sebeuvědomění všech symbolů této mandaly probouzí vyšší vědomí. Slunce je energie a nadšení, měsíc je moudrost a spojení mezi lidskou duší a moudrostí Universa, kometa je naděje a odhodlání. Trojúhelník, ve kterém jsou tyto symboly umístěny je spojením Země a Univerza. Tato mandala má obrovskou sílu. Rozproudí stojaté vody a dá vše do pohybu

 

Benediximus vobis in nomine Dei Patris, Genitricis et Filii et Spiritus Sancti. Amen