TATO ENERGIE UZDRAVUJE ZÁKLAD ŽIVOTA

Tato mandala je základním kamenem Outlovestylu. Značí moudrost, majestát a chrám. Hlavním mottem Outlovestylu je LÁSKA, KRÁSA A SÍLA. V podstatě je to Božsky geniální a jednoduché, nelze si představit lepší způsob Božího poselství než lásku posílanou ohromnou silou skrze krásu.