Ke spuštění této mandaly byl natočen rozhovor, který můžete shlédnout  v sekci videa
Poselství Matky Země
Všichni jste mými dětmi, všichni jste si rovni. Nikdo z vás není něco víc ani něco méně. Každému z vás byla darována svoboda a právo na život. Dávám vám vše, co je potřeba k bytí zde na Zemi. Nejste to jen vy lidé, jsou to i dušičky zvířecí říše, bez nichž by nebyla tato planeta dokonalá. Oni jsou tím, co přináší čistotu duše, pestrost, krásu, oddanost, potravu, pomoc, radost a hlavně lásku. Ptám se tedy, proč a jakým právem je s nimi takto zacházeno? Lidé, neničte to, co je vaší součástí, ochraňujte jejich těla a jejich duše, neboť bez nich zhynete i vy……….


Poselství Archanděla Metatrona
Vyzývám vás všechny lidské bytosti této krásné planety. Staňte se posly a ochránci všech živých a bezbranných tvorečků Matky Země. Ona stvořila tyto bytůstky, které jsou našimi společníky v dobrém i zlém. Čistota jejích malých dušiček není hodna zloby a násilí, které je na nich stále více pácháno. Staňte se spolunositely lásky a oddanosti. Přistupujte ke každému z nich tak, jako byste byli jimi. I oni cítí bolest a zlo, i oni chtějí žít ve svobodě a lásce, i oni jsou hodny žití v důstojném a jim blízkém prostředí. Neničte jejich přirozenou nevinnost, nečiňte zlo, které je na nich pácháno, nedovolte již více utrpení, které mnozí z nich vlivem dnešní doby prožívají. Neumí se bránit, nemají šanci na protest, nemají možnost svobodného rozhodnutí. Lidé dovolte i jim pocítit krásu tohoto světa a prožít svůj život v radosti, štěstí a lásce ……..

AARON - Co se stane se zvířaty při transformaci planety?
Transformační proces a naladění na vyšší vibrace zasáhne i říši zvířat. Nastane posun do vyšší dimenze, proces nebude mít vliv na jejich vyhynutí. Jsou součástí projektu. Zkouškou tohoto projektu je i vznik nových esencí, které povzbudí myšlení lidské duše a posune ji na úroveň mentálního pochopení a procesu uzdravení.