Křišťálový lotos, třpytivý a čistý jako pramen vody je hlavním symbolem tohoto skvostu. Čistota a průzračnost, jemnost a něha, pochopení a soucit. To vše přináší lehkost barev a symbolů. Květinka, malá drobná a nevinná.  Křišťál je ochranou těch malých něžných kvítků, těch malých a nevinných, tak jako malé nemluvně v náručí své matky i v jejím lůně.
Energie této mandaly posouvá lidské vědomí vzhůru. Nejprve je však třeba očistit své vědomí od bolesti. Tato něžná a zároveň silná energie vede tam, kde lidé dojdou k poznání, pochopení a procitnutí.
Je to nové zrození, nová naděje, volání o pomoc……