VODA, co říci o tomto živlu, který představuje základ naší překrásné planety? Všichni víme, že bez vody bychom zde nemohli existovat, a přesto tento nezbytný prvek lidstvo ničí a znečišťuje jakoby si ani neuvědomovalo, že tím pomalu, ale jistě likviduje svou vlastní existenci.
Mandala, která byla vytvořena pro společnost  Mariánská Dobročinná Organizace (www.marianskaorganizace.webnode.cz),  jejímž hlavním cílem je čistota této vzácné tekutiny, si zaslouží co největší pozornost.  Předkládáme vám nyní slova, která nám byla seslána Univerzem k energii proudící touto mandalou:
„Čistota a průzračnost, moudrost a velkolepost. Porozumění a pozvednutí mysli na vyšší emoční úroveň. Odhodlání a prosperita, pochopení smyslu a odevzdání Bohu. Priorita ve zrodu nového myšlení, podpora a uvědomění.“