Páv je symbol, který vyjadřuje úctu a obdiv k něčemu, co vytvořil někdo jiný. Symbol, který zde na Zemi promlouvá k lidské duši a učí ji vážit si práce někoho druhého. Jejím nejvyšším cílem je pochopit princip Vyššího Já a naučit se základní předpoklady pro žití v čistotě a lásce. Nevinnost a čistota lidského srdce dovede každého člověka k poctivosti, aniž by si uvědomil, že by mohlo existovat něco, jako odcizení či ublížení bližnímu svému. Tento symbol pomůže lidské duši vnímat podstatu lidského bytí zde na Zemi……
Když jsme více než před rokem žádali o symboly pro tuto mandalu, hlavním důvodem bylo, aby lidé, kteří s námi spolupracují, byli čestní a poctiví. Po této době mohu s jistotou říci, že tato mandala dokonale splnila svůj účel, a to doslova a do písmene. Všichni, kteří nebyli poctivý, čestní, neměli ty nejčistší úmysly nebo se drželi na nízkých vibracích, už tu nejsou. Místo toho přišli skutečně bytosti, které dokonale souzní s energiemi lásky a čistoty lidského srdce.