Tato energie léčí duši, tělo i mysl
Růže je symbolem uzdravení. Rudá je barvou krve a krev je život. Je to symbol proudění energie v lidském těle. Pokud energie v celé lidské bytosti proudí plynule bez bloků a překážek dochází k celkovému uzdravení. Tato mandala rozproudí energii a rozpustí všechny bloky na všech úrovních lidského bytí. Tmavě zelené lístky, které jí lemují, jsou léčivou energií archanděla Rafaela. Lístky značí přírodu, přirozenost, růst, posun do vyšších vibrací. Boží oko je energie, která prostoupí celou bytostí a vynese na povrch vše, co brání v uzdravení.  Stříbrná je barvou radosti, což znamená, že výsledkem tohoto procesu je radost z uzdravení a s ní přirozeně přichází i radost ze života